Go to Top

UCMAS

Desenvolupament Intelectual pares ucmas

A l´Escola hem començat a fer UCMAS a 1r i 4t de Primària.

CONCEPTE I CARACTERÍSTIQUES DEL MÈTODE
El concepte Universal del Sistema d’Aritmètica Mental (UCMAS, per les seves sigles en anglès) és una representació moderna de l’art ancestral de l’aritmètica mental. Un programa de desenvolupament intel·lectual dissenyat per estimular una utilització més completa del cervell, especialment de l’hemisferi dret. Està científicament comprovat que només un petit percentatge de persones utilitza plenament tots dos hemisferis cerebrals, sent el més habitual l’ús preferent de l’hemisferi dominant. UCMAS busca sempre l’equilibri, resultat de conciliar polaritats.

ORIGEN I DIFUSIÓ
El programa UCMAS neix a Malàsia l’any 1993, i  és el seu fundador el dr. Dino Wong i la seva adaptació dóna lloc a un programa únic que ajuda a estimular l’activitat cerebral dels nens. Actualment s’imparteix en més de 5.000 centres educatius de 43 països distribuïts per Europa, Amèrica del Nord, Àfrica i Àsia. A Espanya s’estableix l’any 2007.

EN QUÈ CONSISTEIX?

A través del càlcul mental i utilitzant com a eina d’aprenentatge l’àbac, els alumnes passen del món físic al món abstracte, al principi aprenen a utilitzar les 34 fórmules UCMAS (en diverses operacions aritmètiques de suma, resta, multiplicació i divisió) sobre l’àbac físic.
A partir dels primers nivells, comença un procés d’independització d’aquest àbac i es transfereixen els coneixements adquirits a un àbac MENTAL (imaginari). El transcurs d’aquesta acció contribueix a la consecució dels diferents objectius proposats i als beneficis que comporta l’aprenentatge del mètode.
Es promouen habilitats de forma natural i motivadora, es porta subtilment als alumnes a investigar noves tècniques per resoldre problemes. Així mateix, quan juguen el nivell d’ansietat baixa, la comunicació flueix, l’interès creix i la concentració roman formativa sobre models alternatius educatius per evitar el fracàs escolar.

A QUI VA DIRIGIT?
Dirigit a nens d’edats compreses entre els 5 i els 13 anys, interval en el qual està demostrat que és major la capacitat d’aprenentatge i d’adquisició d’habilitats.
Amb aquest mètode educatiu de desenvolupament intel·lectual, s’adquiriran destreses úniques per a la resolució de problemes que es conservaran tota la vida.

QUÈ AFAVOREIX?
Contribueix a evitar el fracàs escolar, assegurant l’èxit acadèmic en l’accés de primària a secundària i garantint una formació permanent al llarg de la vida.
Afecta positivament a la creativitat, la imaginació, la memòria visual i auditiva, l’autoconfiança i la capacitat de concentració dels alumnes.
Es prenen els errors com a nous moments d’aprenentatge.
Desenvolupa les competències bàsiques necessàries, per ser capaços d’afrontar qualsevol repte que requereixi un esforç mental.
En definitiva, a través de tècniques adequades per calcular i representar la realitat es converteix en un mètode útil per aprendre a aprendre.

logo-UCMAS