Go to Top

Projecte unitari d´escola: ÀFRICA

 

Durant el curs 2016-2017 l’escola posa en marxa el Projecte Àfrica!

Concretament serà del 18 al 21 d´abril.

A partir d’aquest centre d’interès, tots els alumnes de l’escola faran una profunda descoberta del continent, el qual s’intentarà donar a conèixer de la forma més extensa possible. 

Amb la tria d’aquest tema es pretén poder ampliar els coneixements sobre l’Àfrica entre l’alumnat i així poder fer desaparèixer els tradicionals tòpics existents. Per aquest motiu, es tractarà de manera molt àmplia la seva geografia, tant física com humana, sempre adaptada als diferents nivells, fet que permetrà tractar de manera fàcil la diversitat del continent, tant pels elements paisatgístics com els ètnics i culturals.

L’estudi del medi físic i social africà dóna peu a l’escola a transversalitzar totes les matèries curriculars. El tema també permet vincular les activitats amb diferents projectes humanitaris i solidaris que potencien el treball dels valors. Mitjançant la cooperació amb diferents entitats, ONG i associacions, l’alumnat s’implicarà en causes relacionades amb l’Àfrica per contribuir a la formació dels alumnes com a persones, un dels nostres principals objectius.

Resultat d'imatges de chazon 

 

Resultat d'imatges de chazon       Resultat d'imatges de chazon