Go to Top

Noves Tecnologies

LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ  (TIC)

El projecte TIC de l’Escola és clau per a assolir amb garanties d’èxit el canvi metodològic que en l’àmbit educatiu el món en que vivim ens demana.

La formació del professorat i la inversió constant  són imprescindibles per tal d’assolir l’objectiu d’aconseguir una escola plenament informatitzada i al dia pel que fa a l’ús de les TIC.
La nostra Escola, que compta amb una llarga tradició pel que fa a la incorporació de les TIC en l’àmbit educatiu, fa anys va integrar al currículum l’àrea d´informàtica. Actualment els nostres alumnes des d’Infantil fins a Secundària fan classes setmanals a l’aula d’informàtica amb un professor especialista i també distposen de tabletes a l´aula com a instrument integrant de treball.

clever-touch

clever2

Aquest curs escolar a la nostra escola hem incorporat a les aules el monitor CLEVERTOUCH PLUS LUX ANDROID 65”. pensem que les noves tecnologies tenen  un paper molt important en l´educació. D´una banda ofereixen moltes possibilitats i, d´altra, és bàsic que l ´alumnat es vagi adaptant a aquelles  tecnologies que l´acompanyaran al llarg de la seva vida estudiantil i professional. Ha suposat un canvi notable en la manera d´ensenyar. El seu funcionament és com el d´una tableta i porten incorporades moltes aplicacions útils per l´ensenyament de totes les matèries. Les classes són més dinàmiques, ja que els monitors permeten captar millor l´atenció dels alumnes i ells mateixos poden interactuar buscant continguts i imatges del que s´està estudiant.

També tenim incorporats tots els llibres digitals i d´aquesta manera als nens, sobretot els més petits, els és més fàcil visualitzar el que s´està treballant.

És una gran avenç en la nostra manera d´ensenyar i un pas endavant al futur tecnològic.

 

Implantació de Moodle, entorn d’aprenentatge virtual entre alumnes i professors. VLEs (Virtual Learning Environments)

MOODLEimagen-05