Go to Top

La música

LA MÚSICA

L’àrea d’educació musical a l’escola pretén desenvolupar en l’alumnat la percepció i l’expressió estètica amb l’objectiu que adquireixin una formació que els permeti comprendre els móns artístics i culturals, i sobretot, els del seu entorn més proper i els d’altres pobles.

Aquesta àrea l’estructurem en dos grans blocs:
1. Explorar i percebre: inclou aspectes relacionats amb el desenvolupament de capacitats de reconeixement auditiu i corporal i amb el coneixement i gaudi de produccions musicals diverses.
2. Interpretar i crear: es refereix a l’expressió d’idees i sentiments per mitjà del coneixement i l’ús de diferents codis.

OBJECTIUS

– Reconèixer els elements bàsics del llenguatge musical que permetin la seva anàlisi i interpretació.
– Distingir visualment i auditivament els instruments musicals i les diferents veus.
– Adquirir les capacitats necessàries per poder elaborar idees musicals mitjançant l’ús de la veu o instruments, amb la finalitat d’enriquir les seves possibilitats d’expressió.
– Desenvolupar la capacitat d’anàlisi d’obres musicals com exemples de la creació artística; comprendre el seu ús social i les seves intencions expressives.
– Aprendre a utilizar les fonts d’informació musical ( partitures, textos, audiovisuals,… ) per el coneixement i apreciació de la música.
– Adquirir el vocabulari que permeti explicar oralment o per escrit els processos musicals i establir valoracions pròpies.
– Fomentar l’audició activa i conscient d’obres musicals com a font d’enriquiment cultural per afavorir l’ampliació i diversificació de les seves preferències musicals.
– Participar en activitats musicals, amb actitud oberta, interessada i respectuosa.
– Conèixer les diferents manifestacions musicals a través de la història i el què han significat en l’àmbit artístic i social.

EL PROJECTE ART, CRAFT & MUSIC ENS PERMET TREBALLAR LA MÚSICA I LA PLÀSTICA A TOTA L’EDUCACIÓ INFANTIL EN ANGLÈS.

 

Deixa un Comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *