Go to Top

Gabinet Psicopedagògic

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADAMU-Psicopegagogia

El Gabinet Psicopedagògic, format per una psicopedagoga, una logopeda i un mestre d’educació especial, atén les necessitats de tots els alumnes de l’escola: Educació Infantil, Primària i Secundària.
La seva intervenció està centrada en el seguiment de les diferents necessitats dels alumnes, tant psicològiques, com d’aprenentatge i conductuals. Aquest seguiment es fa a nivell individual i d’orientació de grup. També realitza el servei d’assessorament a mestres així com l’atenció a les famílies i el seguiment dels alumnes que són atesos per professionals externs.