Go to Top

El Teatre

TEATRE A INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Des de l’escola, considerem que el teatre és necessari en l’àmbit de l’educació, ja que es tracta d’una bona eina per contribuir al creixement personal de cada alumne. Ampliar el vocabulari, millorar les habilitats de comunicació i escolta, estimular la memòria, l’auto-disciplina i la concentració i desenvolupar habilitats d’interpretació fora de l’aula, són els principals objectius que es treballen amb l’activitat teatral.
La dramatització és una forma d’expressió multidisciplinar (oral, escrita, plàstica i musical) basada en els signes i la sintaxi propis del llenguatge teatral, que permet constituir un poderós mitjà d’aprenentatge en què, simultàniament, es barregen aspectes cognoscitius, afectius i psicomotrius.
Tanmateix, la selecció d’obres representades respon a la necessitat de donar a conèixer a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO determinades tradicions populars i obres literàries, convertint-los en els emissors d’aquestes per la resta de l’escola, potenciant així la implicació i la interacció entre tots ells.

Del mateix mode, hem cregut convenient introduir aquesta activitat a Educació Infantil i Primària per tal de millorar en els infants l’expressió comunicativa i el desenvolupament del llenguatge gestual i corporal.
Durant el curs es realitzaran diferents obres de teatre que seran escenificades davant els pares i familiars.

“ELS PASTORETS”. 4t d´ESO.

ELS PASTORETS